GDPR Лични данни - Централен офис

Въведете Общия регламент относно защитата на лични данни във вашата компания, като се доверите на експертите на Kreston BulMar.
С нашето специално предложение всяка компания може да си го позволи!

На 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент, който регулира защитата на лични данни – General Data Protection Regulation или накратко GDPR. Вече няма значение дали сте регистрирани като администратор на лични данни или имате качеството обработващ – ВСЕКИ БИЗНЕС, КОЙТО РАБОТИ С ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, Е ЗАДЪЛЖЕН ДА СПАЗВА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ. Дружествата следва да имат изготвен анализ на моментното си състояние (GAP анализ), на база на който да се приведат в съответствие. При установени несъответствия с Регламента от държавните контролни органи санкциите достигат до 20 млн. евро.

Как можем да ви помогнем

Като представители на голяма международна компания, ние от Kreston BulMar създадохме услуга, при която този процес преминава леко, безпрепятствено и на цена, която всяка работеща компания в България може да си позволи.

От нас ще получите достоверен и изчерпателен анализ, придружен от пълен пакет относими за вашата компания документи, които ви дават възможност да въведете сами в дружеството си необходимите промени и така да спестите разходи за допълнителни консултантски услуги.

Фази и срокове за изпълнение на услугата

1. Провеждане на интервюта с цел анализиране на процесите, които са свързани с обработване на лични данни, в рамките на Вашия бизнес. 1-2 раб. дни
2. Изготвяне и предоставяне на GAP анализ, представящ моментното съответствие на Вашата компания с изискванията на GDPR. 5-8 раб. дни от
приключване на фаза 1
3. В резултат на GAP анализа, изготвяне и предоставяне на пакет от относими за Вашата компания документи за внедряване на Регламента, в т.ч. политики, процедури, образци на декларации и други формуляри, които следва да се внедрят и да се представят пред контролните органи, в случай на проверка. 5-8 раб. дни от
приключване на фаза 1
4. Изготвяне на Инструкция за внедряване на предоставените във фаза 3 документи в дейността на компанията. 5-8 раб. дни от
приключване на фаза 1
5. Предоставяне на становище и препоръки, касаещи необходимостта от назначаване на „Длъжностно лице по защита на данните” или аутсорсване на услугата, в т.ч. длъжностна характеристика или примерен договор с подизпълнител. 5-8 раб. дни от
приключване на фаза 1
6. Изпращане на ежемесечен бюлетин за актуалните практики по прилагане на GDPR. 12 месеца

Цени

Брой на заетите в предприятиетоЦена без ДДС
до 5 души 1 250 лв.
от 6 до 10 души 1 750 лв.
от 11 до 50 души 2 500 лв.
от 51 до 100 души 3 500 лв.
от 101 до 250 души 5 000 лв.
над 250 души 7 000 лв.

Някои от митовете свързани с процеса по въвеждане на GDPR

  • Мит 1: Въвеждането на GDPR е много сложен и дълъг процес.
    Въвеждането на GDPR е много сложен и дълъг процес. Да, въвеждането на регламента би бил сложен и дълъг процес, ако вие сами се заемете да изучавате GDPR, всички свързани с него указания и практики, за да изградите и прилагате свои вътрешни правила, които да отговарят на регламента и да ви предпазят от високите глоби. При избор на подходящ консултант, въвеждането на GDPR става с много по-малко усилия и за много по-кратки срокове – в рамките на 2-3 седмици.
  • Мит 2: Използването на консултант за въвеждането на GDPR е много скъпо.
    Използването на консултант за въвеждането на GDPR е много скъпо. Да, доскоро, докато услугите по въвеждане на регламента бяха все още екзотика, цените бяха много високи – десетки хиляди лева и продължаващи месеци наред. Високи са цените на консултантите, които нямат изградена стройна методология, с която бързо да оценяват проблемните области и бързо да предоставят необходимите решения, защото това им отнема много, много човекочасове, които клиентът трябва да заплати. При избор на подходящ консултант с добре подготвена методология за работа, въвеждането на GDPR става на много достъпна цена и за много кратки срокове.
  • Мит 3: Въвеждането на GDPR изисква скъпи технологични решения.
    Въвеждането на GDPR изисква скъпи технологични решения. Категорично НЕ! Регламентът никъде не указва подобни изисквания. Достатъчно е компанията да създаде добра вътрешна файлова организация в лицензирана операционна система или мрежа. Добре подготвен консултант ще ви осигури подходящите процеси, с които личните данни да бъдат надеждно защитени, съгласно регламента, с наличните лицензирани операционни системи и мрежи.

Допълнителна информация

Пълна информация за Общия регламент относно защита на данните, която ще отговори на въпросите – „Какво са лични данни?”, „Защо се променят правилата” и „Какво трябва да направи вашето дружество?”, можете да откриете на сайта на Европейската комисия.

Местоположение на офиса ни