Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Данъчни Консултации

Обратно

Данъчното законодателство е изключително динамично навсякъде по света.

 

Постоянните изменения на съществуващите и приемането на нови нормативни актове винаги води до риска от данъчни грешки, които понякога струват твърде скъпо.

 

За да сте спокойни за данъците си, ние осигуряваме:

 • становища по данъчни казуси по всички данъчни закони;
 • данъчни решения при сложни сделки или трансформация на дружества;
 • данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци;
 • изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади;
 • обжалване на данъчни ревизионни актове;
 • данъчна защита по време на данъчни ревизии;
 • проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс;
 • консултации по данъчни ефекти при международни операции и избягване на двойно данъчно облагане.

Цени за счетоводно обслужване в София:

виж още цени и градове
 • Магазин250 лв.
 • IT фирма250 лв.
 • Склад350 лв.
 • Автосервиз380 лв.
 • Ресторант390 лв.
 • Аптека380 лв.