Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Устойчиво Развитие

Обратно

Дългосрочен растеж и развитие може да се осигури единствено чрез прилагането на устойчиви бизнес модели и социално отговорни практики, които да осигурят устойчиво развитие на организациите. Устойчиво развитие се постига чрез стабилна икономика, стабилни социални отношения и стабилна околна среда, което от своя страна налага компаниите да измерват, отчитат и да са отговорни пред заинтересованите страни за икономическите, социални и екологични въздействия от своята дейност.  

За да подпомогне организациите по пътя към постигане на устойчиво развитие Крестън БулМар предоставя/предлага:

  • консултации при изготвянето на отчети за Корпоративна социална отговорност и Устойчиво развитие съгласно структурата за отчитане G3 и G3.1 на Глобална Инициатива за Отчетност (GRI) – най-широко използваният международен стандарт за отчитане на Устойчивото развитие;
  • извършване на одит на отчети за Корпоративна социална отговорност и Устойчиво развитие съгласно изискванията на стандарта АА1000 и структурата за отчитане на Глобална Инициатива за Отчетност (GRI);
  • организиране на курсове по сертифицирана програма за обучения на Глобалната Инициатива за Отчетност (GRI), която цели да подготви участниците да разбират и координират процеса за отчитане на устойчивото развитие според структурата за отчитане на GRI.

Цени за счетоводно обслужване в София:

виж още цени и градове
  • Магазин250 лв.
  • IT фирма250 лв.
  • Склад350 лв.
  • Автосервиз380 лв.
  • Ресторант390 лв.
  • Аптека380 лв.