Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Правни Услуги

Обратно

Всяка компания още от учредяването си извършва дейността си в океан от закони и умелото плуване в него е от решаващо значение за нейното оцеляване, а в основата на нейния успех е перфектното уреждане на взаимоотношенията с клиенти, доставчици и партньори.

 

За да избегнете проблеми със законодателството и контрагентите си ние осигуряваме:

 • регистрация и преобразуване на търговски дружества;
 • изготвяне на всички видове договори;
 • участие и/или представителство при водене на преговори;
 • съдействие за постигане на извънсъдебни спогодби при търговски спорове;
 • представителство пред граждански и арбитражни съдилища по търговски и данъчни дела;
 • консултации при събиране на вземания от неизправни длъжници;
 • консултации при защита от кредитори и обявяване на несъстоятелност;
 • консултации по търговско, данъчно и административно право;
 • консултации при продажба, вливане, сливане или разделяне на предприятия;
 • консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и други активи;
 • правна помощ зад граница.

Цени за счетоводно обслужване в София:

виж още цени и градове
 • Магазин250 лв.
 • IT фирма250 лв.
 • Склад350 лв.
 • Автосервиз380 лв.
 • Ресторант390 лв.
 • Аптека380 лв.