Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Бизнес Оценки

Обратно

Всяка компания текущо се нуждае от оценка на своите активи и пасиви, както и от оценка за активи, пасиви и компании, които възнамерява да придобие.

 

В тази връзка ние осигуряваме:

 • оценки на пасиви и активи на предприятия, в това число на:
  • машини и съоръжения;
  • недвижими имоти;
  • интелектуална собственост;
  • финансови разчети, вземания и задължения.
 • оценки на цели предприятия;
 • оценки на финансови институции;
 • актюерски оценки за задължения на работодатели по Кодекса на Труда и МСС 19.

Цени за счетоводно обслужване в София:

виж още цени и градове
 • Магазин250 лв.
 • IT фирма250 лв.
 • Склад350 лв.
 • Автосервиз380 лв.
 • Ресторант390 лв.
 • Аптека380 лв.