Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Услуги

Обратно
Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница.

 •  

  Счетоводни Услуги

  Ние работим така, че Ваша грижа да е Вашият бизнес и счетоводството да е съобразено с Вас, а не Вие с него. С нас печелите професионализъм, сигурност, финансова изгода, гъвкавост и информираност.
 •  

  Финансов Одит

  Провеждаме широкообхватни одиторски процедури, изпълнявайки одиторските стандарти, с които оценяваме: протичането на бизнес процесите; ефективност на вътрешния контрол; надеждност на информационните системи;...
 •  

  Oбработка на Заплати

  Обработката на работните заплати е динамична и сложна материя. За да спестим Вашите усилия ние осигуряваме възможно най-пълния сервиз по обслужване възнагражденията на Вашия персонал, в това число мениджърски справки и данъчна защита.
 •  

  Данъчни Консултации

  За да сте спокойни за данъците си, ние осигуряваме: становища по данъчни казуси по всички данъчни закони; данъчни решения при сложни сделки или трансформация на дружества; обжалване на данъчни ревизионни актове;...
 •  

  Правни Услуги

  Извършваме регистрация и преобразуване на търговски дружества; изготвяне на всички видове договори; съдействие за постигане на извънсъдебни спогодби при търговски спорове; консултации при събиране на вземания от неизправни длъжници; ...
 •  

  Kорпоративни Финанси

  Крестън БулМар осигурява: консултации при регистрация, преобразуване и финансиране на дружества; придобивания, сливания, разделяния или ликвидация на компании; правни, финансови и данъчни диагностични прегледи (дю дилиджънс);...
 •  

  Бизнес Оценки

  Крестън БулМар осигурява: оценки на пасиви и активи на предприятия, оценки на цели предприятия; оценки на финансови институции; актюерски оценки за задължения на работодатели по Кодекса на Труда и МСС 19.
 •  

  Устойчиво Развитие

  Предлагаме консултации при изготвянето на отчети за Корпоративна социална отговорност и Устойчиво развитие; одит на КСО отчети; организираме курсове по сертифицирана програма за обучения на GRI.