Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Какви са данъците по света?

прочитания: 3836
автор: Методи Христов, 31.08.2016

Методи ХристовАвтор на статията е Методи Христов - Директор Вътрешно Знание и Бизнес Консултации в Kreston BulMar

Наскоро, официално бе разкрита една отдавна известна истина, че богатите и влиятелни личности, от цял свят, укриват данъци в различни държави с преференциални данъчни режими. Често за тези държави се използва определението „данъчен рай“.

Повечето хора сигурно са чували имената на тези държави, но дали са се интересували какво ги прави толкова привлекателни за онзи 1% от населението на света, който държи капиталите. Затова в статията ще разгледаме някои от тези така наречени „tax haven countries“.

Бахамите

Бахамите са архипелаг от 700 острова като най – големите от тях са Насау и Фриипорт. Островите са разположени близо да Флорида и Маями и не е нужно да споменаваме, че те самите са едно райско кътче на земята.

Ако си задавате въпроса как може да поучите жителство на Бахамите, то отговорът е, че трябва да инвестирате минимум 500 000 долара в недвижимо имущество.

Каква е провежданата данъчна политика?

Данъчната ставка, с която се облага личния доход на физическите лица е в размер на 0%. Дружествата независимо от техния статут на пребиваване, не се облагат с никакъв данък. От това правило има изключение, само за някои големи местни компании, които се облагат с плосък данък. Този „данъчен рай“ не е избягал от ДДС, като ставката там е в размер на 7,5%.

Кралство Бахрейн

Кралство Бахрейн е малка островна държава, разположена в близост до западния бряг на Персийския залив. Това е архипелаг, където най-големият остров е Бахрейн.

В Бахрейн също не съществува подоходен данък. През последните години работниците и служителите са обект на облагане със социална осигуровка. Размерът на осигуровката е 1% върху брутната заплата като причината за създаването на тази система е борбата с безработицата. Разбира се както и у нас има някои групи работници и служители, които са освободени от облагане като военните и хора, които заемат изборни длъжности.

Има няколко други форми на доход, които не са обект на данъчно облагане в Бахрейн. Това са доходите от наем, получените печалби от продажбата на имущество и активи, както и имуществата придобити по наследство.

По отношение на данък сгради, същият е в размер на 10% от стойността на имуществото.

В Бахрейн няма ДДС, но продажбите на гориво се облагат с 12%. Все пак страната поддържа високи вносни мита, което е причина за по – високите цени на някои стоки.

Чужденците, които работят в Бахрейн с цел да изпращат изкараните пари на своите семейства понякога могат да бъдат обект на данъчно облагане в техните собствени държави, което налага предварително да се запознаят с данъчните регулации.

Бахрейн е страна по множество спогодби за обмен на информация и в това си качество има задължение да предоставя данни за свои граждани, така че всеки, който има желание да стане гражданин на Бахрейн е редно първо да провери дали неговата родна страна няма подписана такава спогодба и съответно да се запознае с нейното съдържание.

Бермуда

Бермуда е британска задморска територия, която се състои от 138 острова с население около 66 000 души със столица Хамилтън.

В Бермуда несъществува данък върху доходите на физическите лица, няма данък върху покупките, продажбите, ДДС или данък върху капиталовите трансфери.  С данъци се облагат притежаваните имущества, също така има високи мита. Служителите и работниците плащат осигуровки като няма значение дали са граждани или не на страната, достатъчен е фактът, че трудът се полага на нейната територия. Работодателите дължат данък върху брутната заплата, като считано от 2012 г. облагането е прогресивно:

 • ако размерът на възнагражденията е над 1 000 000 бермудски долара ставката е 14,5%,
 • ако е между 500 000 и 1 000 000 бермудски долара, ставката в размер на 12.75%;
 • ако е между 200 000 и 500 000 бермудски долара, ставката е 10.75%;

Като ставката става все по – ниска в зависимост от размера на дохода и сферата, в която се изплащат възнагражденията.

Работодателите имат право да удържат 4,5% от данъка за сметка на работниците си, т.е. може да се каже, че все пак работниците и служителите понасят  някаква минимална данъчна тежест. В Бермуда, залаганията се облагат с 20%, всяко заминаване от страната се таксува между 20 и 35 бд, има и данък от 7,25%, с който се облагат приходите на хотелите и останалите форми за настаняване.

Карибска Холандия

Трите карибски общини на Холандия Бонер, Св. Евстатий  и Саба по-известни като БЕС са острови разположени в Карибско море в близост до Венецуела и са част от Холандските Антили /разпаднали се през 2010 г./.

Жителите на БЕС  са задължени да плащат 30,4 % плосък данък върху техните доходи, до сумата от 250 000 долара. Това означава, че местните лица заплащат една данъчна ставка независимо от сумата на техният доход като са предвидени само две изключения:

 • за доходите над 250 000 долара се дължи данък от 30.4%, а за сумата над 250 000 долара, се налага ставка в размер на 35.4%;
 • ниските доходи се облагат с 0% данък. За да попадне в тази хипотеза обаче, доходът не трябва да надхвърля 10 000 долара.

Компаниите са освободени от данък печалба. Ставката на данъка е 0%, но все пак дивиденти се облагат с 5% данък.

Според  Данъчния кодекс в БЕС, основното правило е, че всички дружества, установени в островите се смятат за установени в Нидерландия и следователно подлежат на облагане с холандски корпоративен данък,  данък дивидент и данък при източника. Така, тези фирми ще бъдат подложени на холандски корпоративен данък, който облага с 20% печалбата до 200 000 EUR и с 25% печалбата,  надвишаващи тази сума. Размерът на данък при източника е 15%.

Въпреки това, някои специализирани компании могат да избират да са обект на облагане в БЕС с данък върху имуществото и с данък върху продажбите. Тогава данък върху имуществото, който е в размер на 15% /а за хотелите е 5%/ се начислява върху 4% от стойността на недвижимите имоти на компанията, разположени на островите BES. Дружеството прилага и  данък върху продажбите, който е в размер на 5%.

Кайманови острови

Каймановите острови са задморска територия на Великобритания, те се намират в Западните Индии и се състоят от островите Голям Кайман, Кайман Брак и Малък Кайман. Столица на островите е Джордж Таун.

В Каймановите острови търговските корпорации са освободени от корпоративен данък. Чуждестранни компании могат де регистрират място на стопанска дейност на островите и да провеждат офшорен бизнес. Все пак правителството набира приходи чрез налагането на митни сборове, лицензионни такси и др. Налагат се държавни такси като:

 • данък върху недвижимото имущество 7,5% върху по – високата от двете - отчетна стойност или пазарната цена;
 • данък върху ипотеките от 1% до 1,5% ;
 • такси при обмен на различни парични средства;
 • данък върху рентата на земя като в зависимост от срока, за който е отдадена земята ставката е различна.

Вносните мита са около 22% като някои стоки са освободени от облагане.

По отношение на доходите на физическите лица, същите не се облагат с данък върху дохода, няма и данък върху печалбите от разпореждането с движимо и недвижимо имущество, няма данък върху наследствата, нито върху даренията.

Кайманите не са подписали нито една спогодба свързана с данъчното облагане с друга държава. Приходите, които се получават на островите може да бъдат обложени обаче в държавата на произхода им.

Каймановите острови са подписали споразумение за размяна на данъчна информация с Аржентина, Аруба, Австралия, Канада, Китай, Кюрасао, Дания, Фарорските острови, Финландия, Франция, Германия, Гренландния, Чехия, Гърнзи, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Мексико, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Катар, Св. Мартин, Южна Африка, Швеция, Обединеното Кралство, и САЩпрочитания: 3836

Запитване за конкретна цена

Запитване за цена

Специални цени за град


 • счетоводно обслужване
  • Стартиращи компании безплатно
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Стартиращи компании

   на нови предприемачи с интересни идеи, в които вярват (1 компания месечно)

   безплатно

   Kreston BulMar София има политика всеки месец да приема на безплатно обслужване по една стартираща компания. Условието е компанията да е на стартиращ предприемач, който има интересна бизнес идея, в която силно вярва.

   Ние осигуряваме безплатно счетоводно обслужване за първите 3 до 6 месеца и безплатни първоначални бизнес консултации свързани със структурирането на бизнеса. За целта всеки един стартиращ предприемач е достатъчно да ни изпрати искане за безплатно обслужване, в което да представи своята идея и стратегия за развитие на бизнеса.

    

  • Магазин за нехранителни стоки от 250 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Магазин за нехранителни стоки

   до 5 служителя, до 60 фактури месечно и ползващ търговски софтуер

   250 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Магазин за хранителни стоки от 350 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Магазин за хранителни стоки

   до 5 служителя, до 100 фактури месечно и ползващ търговски софтуер

   350 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Склад за търговия на едро от 350 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Склад за търговия на едро

   до 5 служителя, до 100 фактури месечно и ползващ търговски софтуер

   350 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Микро компания или ателие за услуги от 100 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Микро компания или ателие за услуги

   до 2 служителя, до 20 фактури месечно и нерегистрирана по ЗДДС

   100 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Малка компания или ателие за услуги от 150 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Малка компания или ателие за услуги

   до 2 служителя и до 20 фактури месечно

   150 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Микро консултантска компания от 150 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Микро консултантска компания

   европроекти, маркетинг, HR, PR и други до 2 служителя, до 20 фактури и нерегистрирана по ЗДДС

   150 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Малка консултантска компания от 250 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Малка консултантска компания

   европроекти, маркетинг, HR, PR и други до 4-5 служителя и до 40 фактури месечно

   250 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Малка IT или софтуерна компания от 250 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Малка IT или софтуерна компания

   до 6-8 души и до 60 фактури месечно

   250 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Средна IT или софтуерна компания от 350 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Средна IT или софтуерна компания

   до 15-16 души персонал и до 100 фактури месечно

   350 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Аптека или дрогерия от 380 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Аптека или дрогерия

   до 5 служителя, до 100 фактури месечно и ползваща специализиран софтуер

   380 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Бар, клуб, кафе или сладкарница от 390 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Бар, клуб, кафе или сладкарница

   с 8-10 служителя, до 20% текучество, до 100 фактури месечно и ползващ ресторантски софтуер

   390 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Малък ресторант от 390 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Малък ресторант

   с 8-10 служителя, до 20% текучество, до 100 фактури месечно и ползващ ресторантски софтуер

   390 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Среден ресторант от 730 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Среден ресторант

   с 15-20 служителя, до 20% текучество, до 200 фактури месечно и ползващ ресторантски софтуер

   730 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Автосервиз от 380 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Автосервиз

   с 8-10 служителя, до 100 фактури месечно и ползващ складово-сервизен софтуер

   380 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Туристическа агенция от 550 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Туристическа агенция

   до 5 служителя и до 100 фактури месечно

   550 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Медицински център от 550 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Медицински център

   с 6-8 служителя, до 100 фактури месечно и ползваща специализиран софтуер

   550 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Франчайз бензиностанция от 240 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Франчайз бензиностанция

   с 10-12 служителя, франчайз договор към верига и без материални запаси

   240 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

 • обработка на заплати
  • 25 души персонал от 185 лв
   Специална цена за обработка на заплати

   25 души персонал

   на трудови договори, 3-та категория труд, без работа на смени

   185 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на ТРЗ и ЛС документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Изчисляване заплатите на персонала
   • Представителство пред НОИ и НСИ
   • Изготвяне на ведомости, справки и платежни
   • Консултации по всяко време
   • Приемане на документи от обект на клиента
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат пейрол обслужването ви в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен преглед на вашето ТРЗ и ЛС

   Забележка: Ако вашата компания има повече или по-малко персонал, който работи при различни от общия случай условия, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • 50 души персонал от 325 лв
   Специална цена за обработка на заплати

   50 души персонал

   на трудови договори, 3-та категория труд, без работа на смени

   325 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • 100 души персонал от 525 лв
   Специална цена за обработка на заплати

   100 души персонал

   на трудови договори, 3-та категория труд, без работа на смени

   525 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

 • финансов одит
  • Дружества без дейност от 1000 лв
   Специална цена за финансов одит

   Дружества без дейност

   но подлежащи на задължителен финансов одит

   1000 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Преглед на приходите и разходите
   • Преглед на специфичните сделки и операции
   • Преглед на стойността и наличността на активите
   • Преглед за счетоводни грешки или измами
   • Преглед на вземанията и задълженията
   • Преглед на финансовото състояние
   • Преглед на начислените данъци
   • 1 г. абонамент за счетоводни семинари
   • + Помощ за счетоводителите и съдействие на мениджърите и собствениците по всяко време

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат финансовия ви одит в изгоден и полезен за бизнеса ви
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство и ТРЗ

   Забележка: Ако вашия бизнес има повече или по-малко приходи или активи или има много специфични сделки, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Дружества със силно ограничена дейност от 1400 лв
   Специална цена за финансов одит

   Дружества със силно ограничена дейност

   1400 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Преглед на приходите и разходите
   • Преглед на специфичните сделки и операции
   • Преглед на стойността и наличността на активите
   • Преглед за счетоводни грешки или измами
   • Преглед на вземанията и задълженията
   • Преглед на финансовото състояние
   • Преглед на начислените данъци
   • 1 г. абонамент за счетоводни семинари
   • + Помощ за счетоводителите и съдействие на мениджърите и собствениците по всяко време

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат финансовия ви одит в изгоден и полезен за бизнеса ви
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство и ТРЗ

   Забележка: Ако вашия бизнес има повече или по-малко приходи или активи или има много специфични сделки, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Дружества с ограничена дейност от 1800 лв
   Специална цена за финансов одит

   Дружества с ограничена дейност

   но подлежащи на задължителен одит, с приходи до 250 хил. лв. и активи до 1 мил. лв.

   1800 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Преглед на приходите и разходите
   • Преглед на специфичните сделки и операции
   • Преглед на стойността и наличността на активите
   • Преглед за счетоводни грешки или измами
   • Преглед на вземанията и задълженията
   • Преглед на финансовото състояние
   • Преглед на начислените данъци
   • 1 г. абонамент за счетоводни семинари
   • + Помощ за счетоводителите и съдействие на мениджърите и собствениците по всяко време

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат финансовия ви одит в изгоден и полезен за бизнеса ви
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство и ТРЗ

   Забележка: Ако вашия бизнес има повече или по-малко приходи или активи или има много специфични сделки, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Преобразуващи се дружества за нуждите на Търговския регистър от 1000 лв
   Специална цена за финансов одит

   Преобразуващи се дружества за нуждите на Търговския регистър

   в които има промяна на капитала и се изисква одиторски доклад

   1000 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Преглед на приходите и разходите
   • Преглед на специфичните сделки и операции
   • Преглед на стойността и наличността на активите
   • Преглед за счетоводни грешки или измами
   • Преглед на вземанията и задълженията
   • Преглед на финансовото състояние
   • Преглед на начислените данъци
   • 1 г. абонамент за счетоводни семинари
   • + Помощ за счетоводителите и съдействие на мениджърите и собствениците по всяко време

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат финансовия ви одит в изгоден и полезен за бизнеса ви
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство и ТРЗ

   Забележка: Ако вашия бизнес има повече или по-малко приходи или активи или има много специфични сделки, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Данъчно-счетоводен диагностичен преглед безплатно
   Специална цена за финансов одит

   Данъчно-счетоводен диагностичен преглед

   на потенциални клиенти, подлежащи на финансов одит

   безплатно
   • в периода юли-септември - 2 дни диагностика и до 7 дни доклад

    


Цени за счетоводно обслужване в София:

виж още цени и градове
 • Магазин250 лв.
 • IT фирма250 лв.
 • Склад350 лв.
 • Автосервиз380 лв.
 • Ресторант390 лв.
 • Аптека380 лв.