Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Представяне

Обратно
Крестън БулМар е най-голямата счетоводна компания в България. Ние разполагаме с повече от 25 офиса в страната, над 250 души персонал и над 4 000 постоянни клиенти.

Професионализъм • Сигурност • Ангажираност

След близо 20 години растеж, Крестън БулМар вече е най-голямата счетоводна компания в България. Днес ние разполагаме с повече от 25 офиса в страната, над 250 души персонал и над 4 000 постоянни клиенти.

Крестън БулМар е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и одиторски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 115 държави, в които работят над 20 000 професионалисти.

Крестън БулМар винаги е налагал стандартите в счетоводните услуги. Ето защо след близо 20 години усъвършенстване и анализ на проблемите и нуждите на компаниите, създадохме Счетоводство 2.0 – счетоводната услуга, която гарантира сигурността и растежа на всеки бизнес.

Много сме големи и сериозни, но в същото време сме много достъпни и гъвкави, отворени и комуникативни.