Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Новини от Kreston BulMar

Обратно

2017-02-08 Семинар на Академия Булмар: Съставяне на годишни финансови отчети

В първия панел на семинара Адриана Ноева, Специалист обработка  заплати в Kreston BulMar, представи информация по темите: видове работно време, почивки и отпуски при различните видове работно време, начини за разпределение на работното време, въвеждане на непълно работно време от работодателя и други. Подробно бе разгледана и темата за санкциите при неправилно разпределение и отчитане на работното време.

Във втория панел на семинара Доника Маринова, Директор Одит в Kreston BulMar, изложи информация за преобразуванията на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък.

Във третия панел на семинара Величка Павлова, Мениджър одит в Kreston BulMar, информира за методите на съставяне и представяне на годишни финансови отчети.

 В последната част на семинара, както обикновено, експертите на Kreston BulMar отговаряха на въпроси.

Семинарът може да се гледа и на видео онлайн в сайта Accounting Seminars.

 Други Новини