Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Новини от Kreston BulMar

Обратно

2016-12-06 Освободени доставки по ЗДДС -„Крестън БулМар” за „Капитал Дейли”

В днешния брой на „Капитал Дейли” Доника Маринова „Управляващ Съдружник” Финансов Одит в „Крестън БулМар” представя основните параметри на данъка върху добавената стойност – описвайки принципите на облагане и видовете доставки, които дефинира. Статията се фокусира основно върху характеристиките на освободените доставки съгласно ЗДДС, като подробно изброява и описва всички видове доставки, които ЗДДС дефинира като такива.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.Други Новини