Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводен и ТРЗ Софтуер

Обратно

Професионален софтуер, развиван от счетоводители за счетоводители

BulMar Office е счетоводен и ТРЗ софтуер, създаден и поддържан от нашето IT звено BulMar Solutions. Пакетът се състои от 8 взаимно свързани модула, всички предназначени за улеснение на ежедневната работа на практикуващия счетоводител. Напълно покрива нуждите на цялостната работа на счетоводни къщи и неголеми компании.

Разработката на софтуерния ни продукт започнахме още през 1998 год., за да задоволим собствените си високи изисквания в тази област и от тогава не сме спирали да го развиваме. През пролетта на 2000 год. BulMar Office бе пуснат на пазара, за да може да се ползва и от други счетоводни къщи, и само месеци по-късно спечели златен медал на Пловдивския панаир. Днес BulMar Office се ползва от хиляди потребители в цялата страна.

Някои от предимствата на BulMar Office:

  • Лесен за усвояване, удобен за работа
  • Без ограничения във функционалности и количество на обработваните данни
  • Голяма бързина при осчетоводяването
  • Задаване на шаблони за еднотипни операции
  • Генерира уникални справки и финансови доклади за всяко ниво на управление
  • Поддържа работа със сканирани документи
  • Дава възможност за импорт на документи от други приложения
  • Включени 72 видео семинара годишно, които ще ви поддържат в отлична счетоводна форма

Повече за BulMar Office можете да прочетете тук.